Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 144 kB)

Oprávnenie získavať osobné údaje podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (PDF, 265 kB)

Zistite si výšku Vašej mesačnej splátky

Výška úveru:
100 000 €
Doba splatnosti:
30 rokov
MESAČNÁ SPLÁTKA
pri úroku 0.7% p. a.
pri úroku 0.8% p. a.
pri úroku 0.9% p. a.
pri úroku 1.0% p. a.
Loading...
POTREBUJETE PORADIŤ