Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 144 kB)

Oprávnenie získavať osobné údaje podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (PDF, 265 kB)