Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Ako dlho trvá vybaviť hypotekárny úver?

Hypotekárny úver je jedným z najzložitejších produktov retailového bankovníctva. Preto aj samotné schvaľovanie hypotekárneho úveru môže trvať rôzne dlho.

Hypotekárny úver - úplný proces

Hypotekárny úver - skompletizovanie všetkých potrebných podkladov pre posúdenie hypotekárneho úveru

Hypotekárny úver vyžaduje k posúdeniu množstvo podkladov. Ak napr. kupujete nehnuteľnosť na hypotekárny úver, potrebujete patričným spôsobom preukázať účel hypotéky - Kúpnou zmluvou, Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve alebo Rezervačnou zmluvou. Ak je preukázaný účel, na to, aby mohol byť hypotekárny úver posúdený je potrebné zdokladovať hodnotu nehnuteľnosti prostredníctvom znaleckého posudku a svoju bonitu. Všetko môže byť jednoduché ak na nehnuteľnosti nie je žiadna ťarcha, je majetkovo vysporiadaná, hodnota nehnuteľnosti je primeraná a stačí Vám 70% LTV (pomer hodnoty zabezpečenia a výšky hypotéky). Čo všetko Vás však čaká ak sa počas schvaľovania hypotéky zistí, že je problém s prístupovou cestou alebo nie je v súlade právny stav nehnuteľnosti so skutkovým? A čo ak... Je veľa vecí, ktoré na prvý pohľad nemusíte vidieť, no hypotekárny úver riešený prostredníctvom špecialistu na hypotéky ich s veľkou pravdepodobnosťou ošetrí tak, aby po zadaní žiadosti o hypotekárny úver, ostalo minimálne riziko spomalenia schvaľovania hypotéky.

Hypotekárny úver - schvaľovací proces

Potom, ako sa do banky prinesú všetky podklady k hypotéke, pracovník na pobočke zadá žiadosť o hypotekárny úver do systému. Potom zašle všetky podklady na centrálu banky. Tam risk manažéri na hypotéky dajú svoje stanovisko k predmetu zabezpečenia (k hodnote a akceptovateľnosti nehnuteľnosti), k bonite klienta (akceptovateľnosti a výške príjmu), k rizikovosti klienta (úverová história...) a po zvážení všetkých aspektov príde vyjadrenie. Klient sa dozvie či mu hypotekárny úver bol schválený, aká je výška poskytnutej hypotéky a za akých podmienok hypotekárny úver bude poskytnutý. 
Celý proces schvaľovania pri štandardnom klientovi a účele hypotéky je približne 5 dní.
Môže to však byť aj 2 dni alebo viac ako 2 týždne.

Hypotekárny úver - splnenie podmienok uvoľnenia financií

Hypotekárny úver môže byť čerpaný najskôr po predložení listu vlastníctva s plombou vyznačenou na základe vkladového konania (zápisu ťarchy banky) alebo v nasledujúci týždeň po schválení hypotéky. V niektorých prípadoch banky dávajú do podmienok uvoľnenia financií z hypotéky zápis záložného práva v prospech banky (nie na vyznačenú plombu). V niektorých prípadoch môže byť hypotekárny úver čerpaný aj po zmene vlastníckych práv (po prevode nehnuteľnosti na žiadateľa). Ďalej je potrebné zdokladovať prípadné uhradenie časti kúpnej ceny z vlastných zdrojov a poistenie nehnuteľnosti s vinkuláciou poistného aj s dokladom o zaplatení poistného. 

Hypotekárny úver na rekonštrukciu môže mať naviac v podmienkach pre čerpanie hypotéky aj predloženie bločkov a faktúr za materiál a prácu.
Hypotekárny úver na kúpu novostavby vyžaduje aj doloženie faktúry od developéra a prípadne iné veci (v závislosti od projektu a prípadného nastavenia v banke).

Hypotekárny špecialista

Hypotekárny špecialista Vám bezplatne pomôže pripraviť podmienky pre najvýhodnejši hypotekárny úver. Kontaktovať Vás bude najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vyplnení kontaktného formulára.

 
 
 

Zistite si výšku Vašej mesačnej splátky

Výška úveru:
100 000 €
Doba splatnosti:
30 rokov
MESAČNÁ SPLÁTKA
pri úroku 1% p. a.
pri úroku 2% p. a.
pri úroku 3% p. a.
pri úroku 4% p. a.
pri úroku 5% p. a.
pri úroku 6% p. a.
Loading...
Loading...
POTREBUJETE PORADIŤ