Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Novela zákona o hypotékach a prax

Novela zákona o hypotékach s platnosťou od 1.jan. 2012

Vďaka tejto novele zákona klient môže vyplatiť úver založený nehnuteľnosťou bez poplatku za predčasné vyplatenie pri výročí fixácie úrokovej sadzby. Túto možnosť mali štandardne aj pred novelizáciou klienti viacerých bánk – nebolo to však pravidlo a niektorí klienti na to doplácali nemalými sankciami za predčasné splatenie.

September 2012 priniesol niekoľko zmien

Prvou pozitívnou zmenou s platnosťou od septembra 2012 vďaka novele zákona o hypotékach bolo rozšírenie možnosti úplného splatenia pri výročí fixácie aj o čiastočné splatenie hypotéky v ľubovoľnej výške.

Klient tak môže vo výročí fixácie nielen vyplatiť celý úver, ale aj jeho ľubovoľnú časť, čo sa priamo úmerne odrazí na znížení sumy, ktorú dlží banke a úrokoch, ktoré by ináč zaplatil. V tomto kroku teda nastalo opäť zjednotenie bánk.
V čom sa jednotlivé banky líšia je možnosť vybrať si zníženie splátky alebo skrátenie splatnosti po mimoriadnej splátke. V niektorých bankách je možné ponechať dobu splatnosti a znížiť splátku a v iných bankách je možné zvoliť si dobu splatnosti aj na kratšie obdobie a ponechať si porovnateľnú výšku mesačnej splátky.

Druhou septembrovou zmenou novely zákona o hypotékach je, že banky majú povinnosť najneskôr dva mesiace pred koncom fixácie oznámiť klientovi novú úrokovú sadzbu ako aj možnosť mimoriadnej splátky či predčasného vyplatenia celého úveru. Takto má klient dostatok času na rozhodnutie sa, či v banke ostáva alebo odchádza inde, či bude robiť mimoriadnu splátku a koľko, prípadne zhromaždiť zdroje na vyplatenie celého úveru.

Z praxe viem že 2 mesiace sa zdá byť dlhá doba, skutočnosť je však taká že ak chce človek napr. prejsť za lepšou ponukou do inej banky, aj proces schválenia nového úveru v nej trvá nejakú dobu. Tiež treba pripraviť základné podklady. Odporúčam, aby sa klient najneskôr do 2 týždňov od prijatia listu rozhodol či chce robiť prípadnú zmenu alebo nie a zároveň aby v tomto smere prípadne aj začal konať... Najlepšie podmienky totiž získa ten, kto si môže vyberať a tu platí, že čas sú peniaze.

Pravda je, že klient z týchto zmien vyťaží maximum v prípade že premýšľa a jedná vopred. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že tak robíme za nich a oni sa môžu venovať tomu čo ich živí, alebo baví, bez strachu, že premeškajú dôležitý termín.

Dajte nám vedieť a radi ustriehneme termín fixácie Vašej hypotéky.


Martin Barus, 18.11.2012

Zistite si výšku Vašej mesačnej splátky

Výška úveru:
100 000 €
Doba splatnosti:
30 rokov
MESAČNÁ SPLÁTKA
pri úroku 1% p. a.
pri úroku 2% p. a.
pri úroku 3% p. a.
pri úroku 4% p. a.
pri úroku 5% p. a.
pri úroku 6% p. a.
Loading...
Loading...
POTREBUJETE PORADIŤ