Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Úver bez príjmu

Informácie v tomto článku sú už neaktuálne, nechávame ho na webe ako spomienku na staré dobré časy.

Mnoho ľudí zarába, ale nevie preukázať svoj príjem štandardným spôsobom (prostredníctvom Sociálnej poisťovne alebo daňovým priznaním). Aj takýto človek môže dostať hypotéku!

Banky dnes poskytujú hypotekárne úvery aj ľuďom, ktorí nevedia svoje príjmy úradne zdokladovať. V takomto prípade klient svoj príjem potvrdí čestným vyhlásením, v ktorom písomne vyhlási, že priemerne zarába toľko a toľko eur a vlastnoručne ho podpíše.

Úvery bez príjmu môžeme rozdeliť do viacerých skupín:

  • Úver do 50 % z hodnoty nehnuteľnosti
  • Refinančný (konsolidačný) úver
  • Úver pre členov komôr, profesijných združení a členov predstavenstva a. s.
  • Úver pre SZČO a majiteľov s. r. o.

Úver do 50 % z hodnoty nehnuteľnosti

Tento typ hypotekárneho úveru poskytujú iba niektoré banky. Je to úver, kde ste limitovaný najmä hodnotou zakladaných nehnuteľností.

Svoj príjem preukážete čestným vyhlásením, pričom banka jeho výšku nepreveruje. Pozor však na obmedzenia!

Existujú tu obmedzenia na nehnuteľnosť, ktorá musí byť skolaudovaná a musí ísť o RD alebo BYT vo vybranej lokalite. Spravidla sú to krajské a okresné mestá, prípadne ich blízke okolie. Banka taktiež preveruje Vaše zamestnanie, Vášho zamestnávateľa. Nepreveruje síce výšku príjmu, ale skutočnosť, či ste naozaj zamestnaný. Pri živnostníkoch a majiteľoch s. r. o. sa preverujú nedoplatky na daňovom úrade, v sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni.

Pri tomto type úveru banky prísnejšie preverujú platobnú disciplínu klienta.

Negatívom tohto úveru je jeho cena! Vysoký poplatok za spracovanie a vysoká úroková sadzba.

Refinančný (konsolidačný) úver

Tento typ hypotekárneho úveru poskytujú takmer všetky banky, ktoré sa medzi sebou odlišujú podmienkami a pravidlami. Pri refinančnom úvere banky poskytnú aj 100 % financovanie. Svoju bonitu preukazujete tým, že ste doteraz riadne a načas splácali úver, ktorý idete refinancovať. Refinancovať môžete spotrebný úver založený nehnuteľnosťou, hypotéku, spotrebné úvery (bankové, nebankové), leasing aj stavebný úver.

Základným pravidlom je, že refinancovaný úver musí byť splácaný minimálne 10-12 mesiacov a splátka pôvodného úveru, resp. súčet splátok pôvodných úverov, musí byť vyššia ako splátka nového úveru.

Cena týchto úverov je priaznivá. Klient získa také podmienky, ako keby riadne zdokladoval svoj príjem.

Úver pre členov komôr, profesijných združení a členov predstavenstva a. s.

Takýto hypotekárny úver poskytuje len zopár bánk. Stačí, aby sa klient preukázal potvrdením o členstve v komore, resp. výpisom z obchodného registra SR, písomne potvrdil svoj príjem čestným vyhlásením a banka mu vie poskytnúť úver až do 100 % hodnoty nehnuteľnosti. Aj tu sú však určité limity. Platí len pre vybrané komory, ktorých zoznam banka priebežne aktualizuje. Taktiež existuje limit na maximálny objem úveru, ktorý je stanovený na cca 250.000,- eur.

Cena týchto úverov je tiež priaznivá. Klient získa také podmienky, ako keby riadne zdokladoval svoj príjem.

Úver pre SZČO a majiteľov s. r. o.

Tento typ hypotekárneho úveru poskytujú takmer všetky banky, pričom sa medzi sebou odlišujú podmienkami a pravidlami. Pri tomto type úveru banky poskytnú aj 100 % financovanie. Svoj príjem dokladujete obratmi spoločnosti, resp. obratmi na účte. Banky štandardne akceptujú 10 % z obratov. Pri niektorých oblastiach podnikania je možné akceptovať aj vyššie percento (dokonca až 80 %).

Cena týchto úverov sa ničím nelíši od ceny úverov so štandardným dokladovaním príjmu.

KAMAPRO s. r. o., 24.11.2014

Zistite si výšku Vašej mesačnej splátky

Výška úveru:
100 000 €
Doba splatnosti:
30 rokov
MESAČNÁ SPLÁTKA
pri úroku 1% p. a.
pri úroku 2% p. a.
pri úroku 3% p. a.
pri úroku 4% p. a.
pri úroku 5% p. a.
pri úroku 6% p. a.
Loading...
Loading...
POTREBUJETE PORADIŤ