Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Kúpa / predaj nehnuteľnosti s ťarchou banky

Chcete kúpiť nehnuteľnosť a dozvedeli ste sa, že je na Vašej vysnívanej nehnuteľnosti záložné právo (ťarcha) v prospech banky? Možno ste práve na opačnej strane a trápite sa s myšlienkou ako vyriešiť problém s predajom nehnuteľnosti, na ktorej ešte máte nesplatený hypotekárny úver.
Pre obe strany sa zdá byť daná situácia možno ťažko riešiteľná. Ale je to naozaj taký veľký problém, ako to vyzerá na prvý pohľad?

Najčastejšími krokmi sú:

Kúpa alebo predaj nehnuteľnosti s ťarchou
Ak sa kúpa resp. predaj nehnuteľnosti, na ktorej je ťarcha predávajúceho vykonáva prostredníctvom hypotekárneho úveru kupujúceho je nutné, aby predávajúci a kupujúci medzi sebou komunikovali.
Kupujúci požiada o hypotekárny úver
, ktorým bude splatená hypotéka predávajúceho + doplatenie zvyšnej kúpnej ceny. Predávajúci súbežne požiada o vyčíslenie zostatku hypotekárneho úveru, súhlas so zriadením záložného práva na druhom mieste financujúcej banky kupujúceho a súhlas s predčasným splatením hypotéky. Banka predávajúceho, po splatení hypotéky predávajúceho, vydá súhlas s výmazom záložného práva (kvitanciu) na nehnuteľnosti, ktoré zaniklo splatením hypotekárneho úveru.
Najvýhodnejšie je však danú situáciu riešiť prostredníctvom nezávislého špecialistu na hypotéky, ktorý bude vedieť poradiť súčasne kupujúcemu aj predávajúcemu. Taktiež im bude vedieť poskytnúť informácie o podmienkach jednotlivých bánk a zosúladiť kroky oboch strán.

Prenesenie ťarchy na inú nehnuteľnosť
Ak je na Vašej nehnuteľnosti ťarcha, a Vy ju chcete predať, alebo len z nejakého dôvodu oslobodiť od ťarchy a máte možnosť ručiť inou nehnuteľnosťou, môžete preniesť túto ťarchu aj bez toho, aby ste hypotekárny úver splatili.
V prvom rade je potrebné
nechať oceniť nehnuteľnosť prostredníctvom znaleckého posudku, aby bola preukázateľná dostatočná hodnota zábezpeky prostredníctvom „novej“ nehnuteľnosti. Následne musíte požiadať banku o zmenu zmluvných podmienok – zmenu záložného práva a k žiadosti súčasne doložiť aktuálny znalecký posudok na nehnuteľnosť, na ktorú sa bude ťarcha prenášať.
Po schválení zmeny bankou, Vám banka vyhotoví nové záložné zmluvy, na základe ktorých bude katastrom vykonaná zmena záložného práva. Po zapísaní danej zmeny na katastri, Vám banka vydá súhlas s výmazom záložného práva (kvitanciu) na Vašu „pôvodnú“ nehnuteľnosť a následne kataster vykoná výmaz ťarchy na pôvodnej nehnuteľnosti.

Ak sa Vám zdajú dané kroky veľmi zložité, netrápte sa. Sú ľudia, ktorí riešenie daných situácií majú v popise práce a radi Vám s tým pomôžu. Tak neváhajte obrátiť sa priamo na nich...

KAMAPRO s. r. o., 07.07.2009

Zistite si výšku Vašej mesačnej splátky

Výška úveru:
100 000 €
Doba splatnosti:
30 rokov
MESAČNÁ SPLÁTKA
pri úroku 0.7% p. a.
pri úroku 0.8% p. a.
pri úroku 0.9% p. a.
pri úroku 1.0% p. a.
Loading...
POTREBUJETE PORADIŤ