Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Nejaké perličky z vašej histórie?

... alebo Guinessova kniha KAMAPRO.

Najnižšia hypotéka - 6.500,-eur
Najvyššia hypotéka - 1.620.000,-eur
TOP úver - objem 900.000,-eur, ako 90% financovanie, bez dokladovania príjmu, a to počas krízy v júni 2009
Najkratšie riešený úver - 11 hodín od podania žiadosť až po čerpanie
Najdlhšie riešený klient - necelých 6 rokov od prvého stretnutia s klientom až po vyčerpanie
Najzložitejší úver - klient, ktorý je nevidiaci a ešte cudzinec  kupoval byt od maloletej osoby
Najzložitejšia zmena na úvere - klient predával a zároveň kupoval, pričom bolo potrebné preniesť úver ŠFRB a tri bankové úvery na kupovanú nehnuteľnosť
Najviac úverov na jedného klienta - 11
Najkratšie existujúca hypotéka - 2 mesiace od vyčerpania úveru po jeho splatenie

Zistite si výšku Vašej mesačnej splátky

Výška úveru:
100 000 €
Doba splatnosti:
30 rokov
MESAČNÁ SPLÁTKA
pri úroku 1% p. a.
pri úroku 2% p. a.
pri úroku 3% p. a.
pri úroku 4% p. a.
pri úroku 5% p. a.
pri úroku 6% p. a.
Loading...
Loading...
POTREBUJETE PORADIŤ