Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Môžem vás odporučiť známemu, kolegovi, bratovi…?

Samozrejme!

Najlepším spôsobom ako nám môže klient poďakovať za našu prácu je doporučiť nás ďalej.

 

Keď zazvoní telefón a v ňom sa ozve hlas so slovami: "Dostal som na Vás odporúčanie od..." - to je pre nás najväčšia odmena, akú nám môžete dať. Naša spoločnosť je budovaná na vašich odporúčaniach. Našou reklamou ste Vy - naši spokojní klienti.

Viac ako 80% klientov sa k nám dostáva na základe odporúčania.