Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Kúpa rozostavanej nehnuteľnosti

Hypotéka na rozostavanú stavbu vyžaduje doloženie právoplatného stavebného povolenia, listu vlastníctva so zapísanou rozostavanou stavbou, výpis katastrálnej mapy a geometrický plán. Samozrejmosťou je aktuálny znalecký posudok a preukázanie bonity. V prípade, že na nehnuteľnosti je záložné právo v prospech inej banky, je tiež potrebné postupovať ako pri kúpe nehnuteľnosti s ťarchou banky. Je potrebné dbať na prístupové cesty a spoločné vlastníctva. Množstvo iných dokumentov sa môže líšiť aj v závislosti od toho, či je nehnuteľnosť kupovaná od fyzickej alebo právnickej osoby (napr. v prípade developérskeho projektu).

Okrem toho, čo všetko treba pri vybavovaní hypotéky, potrebujete si zodpovedať, ako má vyzerať čerpanie úveru na dokončenie stavby a aké budú dodatočné podmienky, keď sa hypotéka vyčerpá.

Pri kúpe rozostavanej stavby

Pri kúpe rozostavanej stavby Vám bezplatne pomôže hypotekárny špecialista po vyplnení kontaktného formulára.