Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Kúpa nehnuteľnosti s ťarchou banky

Chcete si vziať hypotekárny úver a na Vami vybranej nehnuteľnosti je záložné právo v prospech banky? Tento prípad vyžaduje zvýšenú dôveru predávajúceho k Vašim schopnostiam, resp. možnostiam získať hypotekárny úver. Z tohto titulu je nevyhnutné dobre nastaviť jednotlivé kroky celého procesu.

Čo je potrebné pri vybavovaní hypotéky určenej na vyplatenie inej hypotéky:
Ako prvé je potrebné vedieť, aký je zostatok hypotéky na kupovanej nehnuteľnosti. Keď bude hypotekárny úver schválený, je potrebné doložiť bankou potvrdené tlačivo s vyčíslením zostatku hypotéky a tiež súhlas, že je možné splatiť tento hypotekárny úver. Tiež potrebujete súhlas na zápis záložného práva na druhom mieste pre banku, v ktorej si hypotekárny úver budete brať. Súhlas aj potvrdenie sa dajú získať bez problému, no je potrebné pri nich dozrieť na správne načasovanie všetkých krokov, aby nedošlo k nežiaducim sankciám, či už zo strany banky k predávajúcemu alebo predávajúceho ku kupujúcemu.

Po vyčerpaní hypotéky je potrebné doložiť kvitanciu banky, ktorá sa vyplácala. Kvitancia musí byť tiež doručená na príslušný katastrálny úrad, ktorý vymaže ťarchu banky predávajúceho, zapíše ťarchu v prospech Vašej hypotekárnej banky a zároveň prebehne prevod vlastníckych práv.
Naše bezplatné služby sa Vám jednoznačne oplatí využiť, ak sa chcete ochrániť pred zbytočným stresom, či nechcenou finančnou stratou.

Riešenie pri kúpe nehnuteľnosti s ťarchou banky

Vyplnením kontaktného formulára získate bezplatnú pomoc pri kúpe nehnuteľnosti s ťarchou banky.

 
 
 

Zistite si výšku Vašej mesačnej splátky

Výška úveru:
100 000 €
Doba splatnosti:
30 rokov
MESAČNÁ SPLÁTKA
pri úroku 1% p. a.
pri úroku 2% p. a.
pri úroku 3% p. a.
pri úroku 4% p. a.
pri úroku 5% p. a.
pri úroku 6% p. a.
Loading...
Loading...
POTREBUJETE PORADIŤ