Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

Janka Gaulard

Bývalá hypotekárna špecialistka Tatra banky, a. s. a obchodná riaditeľka RealiTyp, s. r. o

Mojím úspechom je vaša dôvera. Od roku 2005 ma toto motto sprevádza v mojej práci sprostredkovateľa služieb v realitnej oblasti ako aj pri sprostredkovaní optimálnej hypotéky a to nielen pre slovenských, ale i zahraničných klientov. V každom prípade je pre mňa táto práca o vzájomnej dôvere a o porozumení potrieb a túžob klienta.

Spokojnosť klienta bola, je a vždy bude u mňa na prvom mieste.


Ancienne spécialiste en hypothèque à la Tatra banka, a.s. et directrice commerciale de RealiTyp, s.r.o

Mon succès, c’est votre confiance. Depuis l’année 2005 c’est cette devise qui m’accompagne dans mon travail d’intermédiaire dans le domaine de l’immobilier ou dans la recherche de la meilleure hypothèque possible, aussi bien pour des clients slovaques ou pour des cliets étrangers. Dans tous les cas, il s’agit de confiance mutuelle et de compréhension des souhaits et des besoins du client.

La satisfaction de mon client était, est et sera toujours pour moi à la première place.

Zistite si výšku Vašej mesačnej splátky

Výška úveru:
100 000 €
Doba splatnosti:
30 rokov
MESAČNÁ SPLÁTKA
pri úroku 0.7% p. a.
pri úroku 0.8% p. a.
pri úroku 0.9% p. a.
pri úroku 1.0% p. a.
Loading...
POTREBUJETE PORADIŤ