Home
Optimálna hypotéka - dielo hypotekárnych špecialistov

O nás

Spoločnosť  KAMAPRO, s.r.o., so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO : 44 628 153, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 56770/B. Spoločnosť KAMAPRO, s.r.o. ako právnická osoba je samostatným finančným agentom a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie na základe rozhodnutia vydaného Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) pod číslom rozhodnutiaODT-14122/2010. Spoločnosť KAMAPRO, s.r.o. je na základe uvedeného od 06.12.2010 zapísaná v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska podľa Zákona do zoznamu samostatných finančných agentov pod registračným číslom 130107 v podregistri poskytovania úverov. Zápis v registri je možné overiť aj na internetovej stránke NBS (https://regfap.nbs.sk/search.php). 

Spoločnosť KAMAPRO, s.r.o. vznikla v roku 2009 z túžby dať vám našim klientom naozaj objektívne poradenstvo v oblasti hypoték, aby sme vás previedli  celým procesom riešenia hypotéky tak, aby to bol pre Vás príjemný zážitok.

Vznikli sme krátko po vypuknutí krízy, keď bolo bankovníctvo rizikové odvetvie.

Už po pár mesiacoch si naša firma, ktorú tvorili štyria aktívni ľudia, vytvorila dobrú pozíciu v hypotekárnych  bankách. Po vyše štyroch rokoch je pozícia KAMAPRO, s.r.o. v bankách ešte silnejšia. Máme efektívnych spolupracovníkov a mnoho spokojných klientov, ktorí nás ďalej odporúčajú. Odporúčania tvoria u nás asi 80 % z celkového objemu čerpaných hypoték.

Viac o tíme spoločnosti KAMAPRO, s.r.o. sa dozviete tu.

Vízia, poslanie, hodnoty a ústava KAMAPRO, s.r.o.

Úvodné slovo konateľa spoločnosti:

Som veľmi hrdý na to, že môžem vám, našim klientom alebo našim budúcim klientom, predstaviť firemné zásady, ktoré sme sa zaviazali vo firme dodržiavať a napĺňať.

Vytvorili sme ich preto, aby ste videli, kam smerujeme, čím sa riadime, a teda čo od nás môžete teraz, ale aj v budúcnosti očakávať.

Vízia

Chceme byť jednotka na slovenskom trhu v objeme čerpaných hypoték. Dokážeme to našou službou pre klientov, zameraním na hypotéky a osobnostným aj profesionálnym rastom.

Poslanie

Naši klienti dostávajú oveľa viac.

– Zameriavame sa výhradne na hypotekárne financovanie.

– Profesionálnym a proklientským prístupom a množstvom praktických skúseností prinášame klientom vysokú pridanú hodnotu.

– Riešenie hypotéky prežívame s klientmi!

– Po úspešnom vyčerpaní hypotéky zabezpečujeme servis v oveľa väčšom rozsahu ako ktokoľvek iný.

Hodnoty

- Zodpovednosť
- Disciplína
- Čestnosť
- Osobnostný rast
- Pomoc druhým

Odporúčania, ktoré denne dostávame, sú pre nás dôkazom dobre vykonanej práce a dobrého vzťahu s klientom. Chceme byť najlepší a to doslova!

Ústava

Máme vlastnú firemnú ústavu, ktorá jasne definuje naše povinnosti:

– byť objektívni pri odporúčaní najvhodnejšej banky

– odbremeniť klientov čo možno najviac od byrokracie

– brániť záujmy klienta a chrániť ho pred prípadnými rizikami

Kamil Bučo, konateľ

Reklamačný poriadok spoločnosti KAMAPRO, s.r.o. nájdete tu

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie nájdete tu

Oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta nájdete tu

Informácia k finančnému sprostredkovaniu nájdete tu

 

Kontakty

 KAMAPRO, s. r. o.
 Galvániho 7
 821 04 Bratislava

 Telefón:
   0907 893 562

 E-mail:
 kamil.buco@kamapro.sk

Kariéra

 Máte obchodného ducha, zmysel pre kvalitu, ste kreatívny, precízny a zodpovedný? Potom máte predpoklady pre dosiahnutie úspechu  práve v našej spoločnosti.